ΔΙΠΡΟΦΙΛ / ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Περιγραφή Μ.Μ.
Διπροφίλ Πεύκης Σουηδίας V 21Χ143Μ2
Διπροφίλ Πεύκης Σουηδίας V 35Χ192Μ2
Διπροφίλ Ελάτης Σουηδίας V 21Χ143Μ2
Διπροφίλ Ελάτης Σουηδίας V 21Χ168Μ2
Διπροφίλ Ελάτης Σουηδίας V 21X192Μ2
Διπροφίλ Ελάτης Σουηδίας V 28Χ143Μ2
Διπροφίλ Πεύκο Σουηδίας V 35Χ143Μ2
Διπροφίλ PITCH-PAIN Αμερικής 22Χ143Μ2
Πάτωμα Πεύκης Σουηδίας V 22Χ92Μ2
Πάτωμα PITCH-PAIN Αμερικής 22Χ92Μ2