ΞΥΛΕΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ / ΚΑΔΡΟΝΙΑ / ΠΕΤΑΒΡΑ

Περιγραφή Μ.Μ.
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 63Χ125 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 75Χ125 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 75Χ150 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 50Χ100 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 50Χ125 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 50Χ150 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 50Χ50 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 50Χ75 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Πλανισμένη 75Χ75 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 75Χ150 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 22Χ100 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 22Χ125 (στρογγυλεμένη γωνία)Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 22Χ150Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 22Χ100 deckΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 22Χ125 deckΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 25Χ175 (τετράγωνη γωνία)Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας Πλανισμένη 25Χ200 (τετράγωνη γωνία)Μ3
Καδρόνι Ελάτης Aυστρίας (T.D) (εμβαπτισμένο) 45Χ45 / 4.00 μέτραΜ2
Καδρόνι Ελάτης Aυστρίας (T.D) (εμβαπτισμένο) 45Χ65 / 4.00 μέτραΜ2
Καδρόνι Ελάτης Aυστρίας (T.D) (εμβαπτισμένο) 35Χ45 / 4.00 μέτραΜ2
Πέταβρο Ελάτης Aυστρίας (T.D) (εμβαπτισμένο) 12χιλ. / 4.00 μέτραΜ2
Πέταβρο Ελάτης Aυστρίας (T.D) (εμβαπτισμένο) 14χιλ. / 4.00 μέτραΜ2
Πέταβρο Ελάτης Aυστρίας (T.D) (εμβαπτισμένο) 18χιλ. / 4.00 μέτραΜ2