ΞΥΛΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ / OSB / PANEL

Περιγραφή Μ.Μ.
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 50Χ50Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 50Χ75Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 25Χ100Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 75Χ75Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 50Χ100Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 50Χ150Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας Εμποτισμένη πλανισμένη (εξωτερικής χρήσης) (καφέ εμποτισμός) 25Χ125 (deck)Μ3
OSB 3 Eurostrand Egger 8χιλ 250Χ125Μ3
OSB 3 Eurostrand Egger 12χιλ 250Χ125Μ3
OSB 3 Eurostrand Egger 15χιλ 250Χ125Μ3
OSB 3 Eurostrand Egger 18χιλ 250Χ125Μ3
Πάνελ Έλατο 18Χ600mm Χ 4,00m B’ ποιότηταΜ3
Πάνελ Έλατο 18Χ800mmΧ4,00m B’ ποιότηταΜ3
Πάνελ Ελατο 33Χ800mmΧ4.00m B' ποιότηταΜ3
Πάνελ Πεύκο 40Χ600mmΧ4.00m B' ποιότηταΜ3
Πάνελ Ελατο 33Χ600mmΧ4.00m B' ποιότηταΜ3