ΚΟΡΝΙΖΕΣ / ΛΟΥΚΙΑ

Περιγραφή Μ.Μ.
Λούκι Πεύκης Νο 5Μ2
Λούκι Πεύκης Νο 7Μ2
Κορνίζα Πεύκης Νο 7Μ2
Oροφόπηχη Πεύκης Νο 3Μ2
Aρμοκάλυπτρο 13χιλ.Μ2
Γωνιόκρανο Πεύκης Νο 3Μ2
Γωνιόκρανο Πεύκης Νο 4Μ2
Γωνιόκρανο Πεύκης Νο 5Μ2
Περβάζι Πεύκης Νο 5Μ2