ΠΑΝΕΛ ΚΟΜΜΕΝΑ

Περιγραφή Μ.Μ.
Τάβλα Τραπεζιού Ελατο 33χιλ 120Χ60 cmΤΕΜ
Τάβλα Τραπεζιού Ελατο 33χιλ 160Χ80 cmΤΕΜ
Τάβλα Τραπεζιού Ελατο 33χιλ 200Χ80 cmΤΕΜ
Τάβλα Τραπεζιού Ελατο 33χιλ Φ60 στρογγυλάΤΕΜ
Τάβλα Τραπεζιού Ελατο 33χιλ Φ80 στρογγυλάΤΕΜ
Σκαλοπάτι Πεύκο 40χιλ 100Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 60Χ25 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 60Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 60Χ40 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 80Χ20 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 80Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 80Χ40 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 80Χ60 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 120Χ20 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 120Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 120Χ40 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 120Χ60 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 160Χ20 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 160Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 160Χ40 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 160Χ60 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 200Χ20 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 200Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 200Χ40 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 200Χ60 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 240Χ20 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 240Χ30 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 240Χ40 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 240Χ60 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 240Χ80 cmΤΕΜ
Πάνελ Έλατο 18χιλ 200Χ80 cmΤΕΜ