ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ / ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ / Κ/Π ΣΥΜΗΔΑ / ΞΥΛΕΙΑ ΤΡΑΒΑ ΕΛΑΤΗΣ

Περιγραφή Μ.Μ.
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας U/S 50-75 χιλ.Μ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας U/S 25 χιλΜ3
Ξυλεία Πεύκης Σουηδίας V 50-75 χιλ.Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας V 50-75 χιλ.Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας V 22Χ100Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σουηδίας V 75Χ75Μ3
Ξυλεία Ελάτης Σύνθετη Visual 80Χ150 8μ-10μ-12μ-13μΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σύνθετη Visual 80Χ180 8μ-10μ-12μ-13μΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σύνθετη Visual 100Χ200 8μ-10μ-12μ-13μΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σύνθετη Visual 90Χ90 12.00mΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σύνθετη Visual 120Χ120 12.00mΜ3
Ξυλεία Ελάτης Σύνθετη Visual 200Χ200 12.00mΜ3
Ξυλεία Ελάτης Στέγης Ευρώπης 63Χ115 4m-5m-6mΜ3
Ξυλεία Ελάτης Στέγης Ευρώπης 63Χ135 4m-5m-6mΜ3
Ξυλεία Ελάτης Στέγης Ευρώπης 73Χ145 4m-5m-6mΜ3
Ξυλεία Ελάτης Στέγης Ευρώπης 73Χ145 7m-8mΜ3
Ξυλεία Τράβα Ρουμανίας 10Χ10 3-4-5-6mΜ3
Ξυλεία Τράβα Ρουμανίας 12Χ12 3-4-5-6mΜ3
Ξυλεία Τράβα Ρουμανίας 15Χ15 4-5-6mΜ3
Ξυλεία Τράβα Ρουμανίας 17Χ17 4-5mΜ3
Ξυλεία Τράβα Ρουμανίας 15Χ15 7- 8mΜ3
Ξυλεία Τράβα Ρουμανίας 17Χ17 6-8mΜ3